Izabela Albrycht wśród ekspertów Grupy Doradczej NATO ds. nowych technologii

Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg wybrał po raz pierwszy skład nowopowstałej Grupy Doradczej ds. nowych technologii. 
 
Serdecznie gratulujemy sukcesu Izabeli Albrycht i pozostałym 11 ekspertom. Ich fachowe spojrzenie, specjalistyczna wiedza i praktyczne porady pomogą NATO ukształtować politykę wobec powstających i przełomowych technologii.  
 

Grupa Doradcza NATO ds. nowych technologii to grupa wysokiego szczebla złożona z 12 ekspertów nominowanych przez kraje członkowskie i wybranych przez Sekretarza Generalnego. Do jej zadań należeć ma kreowanie polityki wobec innowacyjnych rozwiązań, udzielanie porad eksperckich w zakresie strategicznych aspektów technologii przełomowych oraz przewodzenie nowatorskim badaniom. Członkowie grupy wywodzą się z różnych środowisk, a dzięki swoim zróżnicowanym doświadczeniom będą mogli wypracować najbardziej kompleksowe rozwiązania.  
 
Grupa Doradcza ds. nowych technologii będzie współpracować z Sekretarzem Generalnym, jego zastępcąNATOs Innovation Board, SACT i NATOs chief scientist.